Camping La Torre Del Sol

Costa Dorada

Spanje

Meest favoriete landen

 

Disclaimer & Copyright

 

Kwaliteit van de informatie

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld door ons team van consulenten. Om de informatie over campings actueel te houden wordt in principe ieder jaar een inspectie door hen uitgevoerd. Echter, in de loop van een jaar kunnen zich op of rondom een camping wijzigingen voordoen die wij pas bij een volgende inspectie waarnemen. Dat betekent dat in bepaalde gevallen de informatie gedateerd kan zijn. Aan de juistheid van de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Campingnavigator doet zijn uiterste best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan alstublieft contact met ons op via support@campingnavigator.com. Aan de producten van Campingnavigator, waaronder de website van Campingnavigator, kunnen geen rechten worden ontleend.

Foto’s, geplaatst op Campingnavigator.com, zijn in beginsel geschoten door consulenten van Campingnavigator, door campings of andere derden aangeleverde (pers-)foto’s of (stock-)foto’s uit de daarvoor bestemde databases. Het is nooit de bedoeling van Campingnavigator om auteursrechten van fotografen te schenden. Mocht één van de medewerkers van Campingnavigator onverhoopt gebruik hebben gemaakt van een foto (of ander materiaal) waarvoor de rechten niet vrijelijk aan Campingnavigator zijn overgedragen, kunt u mailen naar support@campingnavigator.com. Wij zullen de foto na verificatie terstond verwijderen. Campingnavigator neemt echter geen aansprakelijkheid over aangaande het verkeerd gebruik van dit materiaal.

 

Copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Campingnavigator.